Inriktningsbeslut i frågan om formell representant

Strax före midnatt den 25 maj tog UTN:s fullmäktige inriktningsbeslutet att UTN ska utreda, analysera samt göra en konsekvensbeskrivning av ett framtida kårbildande. Som egen kår skulle UTN bättre kunna företräda fakultetens studenter. Beslutet hade föregåtts av en debatt under lunchen samt nära sex timmars frågestund och debatt under fullmäktiget.

Ett pressmeddelande om frågan går att hitta här.