UTN i etern

UTN har köpt in radiotid och kommer resten av hösten att sända måndagar 16-17 jämna veckor. Programmet heter Bockradio och du kan hitta mer information på radions hemsida