UTN debaterar egen kår!

UTN debaterar egen kår, läs kårutredningen och/eller remissvaren i handlingarna till FUM.

Beslut ska fattas på fullmäktiges sammanträde den 27:e oktober, kom och gör din röst hörd!

Få info/uttryck din åsikt 12:00 - 13:15 :
20/10 - Informationsföreläsning, Häggsalen (Ångström)
21/10 - informationsbord på Geocentrum
22/10 - informationsbord på BMC (bankomaten)
23/10 - informationsbord på EBC
26/10 - Diskussionskväll i Häggsalen
27/10 - Fullmäktige (beslut!)