Olle Gällmo, Magnus Eriksson och Kristina Edström tilldelas UTN:s förtjänstmedalj

I helgen anordnade UTN inspektorsbal. Under tillställningen skedde medaljutdelning av UTN:s förtjänstmedalj till tre personer som gjort betydande insatser för UTN, dessmedlemmar eller fakultetens studenter.
Medaljörerna var Olle Gällmo, Magnus Eriksson och Kristina Edström.
Olle Gällmo fick utmärkelsen för sitt arbete med att förbättra DV-programmet samt för hans värnande av DV-programmets studenter.
Magnus Eriksson fick utmärkelsen för sitt mångåriga arbete inom UTN och för hans ständiga hjälp även efter att han avslutat sina uppdrag.
Kristina Edström tilldelas medaljen för sitt goda arbete som inspektor för UTN i tre år. Kristina har varit till stor hjälp för UTN:s presidier och styrelser under de tre år hon innehaft ämbetet och därmed även hjälpt studenterna på fakulteten.

UTN:s förtjänstmedalj delas ut sparsamt med som mest 10 medaljer per år. Det faktiska antalet varje år brukar dock inskränka sig till ungefär fyra.