UTN arbetar mot egen kår

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs (UTN:s) fullmäktige tog vid tiotiden ikväll, den 27 oktober 2009 beslutet att föreningen ska arbeta mot att bli den formella kåren för studenterna på den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (TekNat) vid Uppsala universitet.

- Det här är startskottet för den största förändringen i Uppsalas studentliv det senaste seklet. Det är extra roligt eftersom det är en fråga som har drivits länge inom de olika delarna av organisationen, säger UTN:s ordförande Ulrika Bohlin om beslutet.

- En av UTN:s stora fördelar är att det är en förening som vågar och kan växa, förändras och förbättras. Det vi redan har uppnått ger oss hopp inför det vi kan och måste åstadkomma i framtiden, menar Sam Löthén, vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.

Ulrika Bohlin fortsätter:
- UTN har under många år byggt upp en nära relation till TekNat-fakultetens studenter och ett stort nätverk, både lokalt och nationellt. I och med kvällens beslut kan vi äntligen använda den enorma potential som dessa relationer innebär. Vi blickar framåt mot möjligheternas vår!

Ulrika Bohlin och Sam Löthén med resten av UTN:s styrelse uttrycker en önskan att även i framtiden ha ett gott samarbete med såväl Uppsala studentkår samt övriga studentorganisationer i Uppsala.

I fullmäktige sitter 51 studerandeledarmöter från UTN:s 16 olika sektioner. Sektionerna består av studenter på fakulteten inom samma studieinriktning. 42 av ledarmöterna var närvarande under kvällens fullmäktige i Häggsalen, Ångströmlaboratoriet. Debatten pågick i drygt en timme innan fullmäktige tog en paus för att sedan gå till beslut.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår är en ideell förening för studenter på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. UTN har ungefär 3 800 (2009) frivilligt anslutna medlemmar och medlemskapet är gratis. Det mest kända evenemang som UTN anordnar torde vara Forsränningen på sista april.

För mer information vänligen kontakta UTN:s ordförande Ulrika Bohlin, ordf [at] utn.uu.se, 018 572721, 0703 089521 eller informationsansvarig Andréa Pålsson, info [at] utn.uu.se, 0707 758716