Arbetsmarknadsansvarig|2010 är tillsatt

Styrelsen valde igår kväll att tillsätta Patrik Sternudd som arbetsmarknadsansvarig. Han har tidigare varit webmaster samt mottagit förtjänstmedalj för sin arbetsinsats med UTN:s medlemsregister.

UTN:s kontor hälsar Patrik välkommen till Uthgårds övervåning samt lycka till i arbetet med alumn- och arbetsmarknadsfrågor!