Grattis Tomas Klingström

Grattis Tomas Klingström som den 9 mars mottog ett Anders Wall stipendium värt 150 000kr för naturvetenskaplig forskning.

Tomas studerar på civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet och kommer att avsluta sina studier med ett år på Entreprenörsskolan i Uppsala.

http://www.wallstiftelsen.se/index.php?option=com_content&view=article&i...