Kårbeslutet är bordlagt

UTN:s kåransökan behandlades av Uppsala universitets styrelse igår. Inget beslut kunde tas utan istället bordlades frågan om vilka som ska få representerar studenterna vid Uppsala universitets olika vetenskapsområden.

Uppsala nya tidning har skrivit om bordläggningen här och om själva beslutet här.

Beslutet ska enligt Einar Lauritzen, chef för studerandebyrån tas senaste den 25 april.