UTN överklagar kårbeslutet!

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs styrelse beslutade på sitt senaste styrelsemöte att överklaga universitetsstyrelsens avslag på den kåransökan som UTN skickade in i februari. Universitetets styrelse skrev i sitt beslut att de beklagar att "regeringen inte i propositionen eller annan övergångsbestämmelse anvisat annat objektivt kriterium än störst medlemsantal för val mellan konkurrerande studentsammanslutningar vid detta första tillfälle när obligatoriet avskaffas".

"I och med att situationen och de obefintliga övergångsbestämmelserna ser ut som de gör ser jag ingen anledning till varför vi inte skulle överklaga" säger Ulrika Bohlin, ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår.

För mer information vänligen kontakta ordf (a ) utn.uu.se