Utbs veckobrev v38

UTNs utbildningsansvarig skickar ett infomail till utbildningsutskottet varje vecka. Denna veckas mail handlar om universitetets omorganisation och om RUBIK

Hej utskottet! Ny vecka, nytt infomail!

En akademi i tiden

”En akademi i tiden” handlar om en omorganisation av universitetet som kommer ske på grund av att alliansen har rivit upp ett antal punkter i högskoleförordningen för att göra universiteten mer självständiga från regeringen. Ett exempel är att fakultetsnämnderna inte längre är reglerade i lagtexten, ett annat är att anställningsformerna på universitetet inte längre är reglerade i lagtexten.

Förslaget idag är att områdesnämnden ska få mer makt i förhållandet till fakultetsnämnderna. Tanken är att pengar och ansvar ska följas åt, och eftersom det är områdesnämnderna som får pengar av rektorn så är borde även de ha det yttersta ansvaret. På TekNat kommer skillnaderna bli mycket små eftersom vår områdesnämnd och fakultetsnämnd är samma sak. På HumSam är man dock mycket upprörd eftersom det skulle försvaga fakulteterna, vilket anses vara en katastrof.

Personligen tror jag att förslaget är bra för både TekNat och HumSam eftersom jämnstarka områden förhoppningsvis skulle göra TekNat mindre bortglömt av universitetet centralt och att HumSam har ett organ de kan vända sig till när fakulteterna missköter sig t.ex. gernom att ge för lite undervisning. Detta har varit en stor debatt bland studiebevakarna på de olika fakulteterna men som det ser ut idag är de försiktigt positiva till förändringen vilket glädjer mig väldigt mycket.

RUBIK

RUBIK är en samlingspunkt för de utbildningsansvariga som arbetar på de sju stora tekniska universiteten/högskolorna (Lund, Chalmers, Linköping, KTH, Uppsala, Umeå och Luleå). Vi träffas ca 3 gånger/termin och denna gång så var vi i Stockholm och pratade marknadsföring. Jag har fått med mig lite inspiration som vi ska arbeta med på utbildningsutskottet den 30 september. Vi ses då!

Ha en bra helg!