Utbs veckobrev v39

UTNs utbildningsansvarig skickar ett infomail till utbildningsutskottet varje vecka. Denna veckas mail handlar om grundutbildningsnämnderna och utbildningsutskottet

Än är det några timmar kvar på veckan, så jag hinner med ett infobrev för den här veckan också! Trevlig läsning ;)

Naturvetenskapliga och tekniska utbildningsnämnden

Tredjeårsenkät

Under veckan har vi haft både tekniska och naturvetenskapliga utbildningsnämnden. Under mötena redovisades resultatet av den treårsenkät som gjordes förra året. Slutsatserna av denna var att vi studenter är nöjda med de stödsystem som finns kring vår utbildning men tycker att (majoriteten av) lärarna inte visar tillräckligt mycket engagemang och inte får undervisningen intressant. Dessutom så önskas mer forsknings- och arbetslivsanknytning i vår utbildning. Tyvärr var svarsfrekvensen alldeles för låg för att det skulle gå och säga någonting om enskilda program.

Synlighets och kommunikationsplan

Synlighets och kommunikationsplanen har varit på remiss i båda nämnderna. Vi studenter påpekade att planen inte tog upp den interna kommunikationen tillräckligt. Universitetet måste bli bättre på att säga vad som händer till oss studenter. Hur många av er visste till exempel att IAEA (FNs atomenergiorgan) har haft en konferens på Uppsala eftersom vi anses vara ett så bra universitet inom atom- och kärnkraftsforskningen?

Vi påpekade även att alumnverksamheten inte fungerade speciellt bra och att det saknas en plan på fakulteten för att kunna använda denna resurs. Vad kan vi erbjuda våra alumner och vad vill vi ha tillbaka av dem?

Utbildningsutskott

Vi har haft vårt första utbildningsutskott. Trots lite lokalstrul så tycker jag att mötet var lyckat och jag hoppas att alla som var där uppskattade det. Förutom en meddelanderunda så pratade vi mycket om marknadsföring. Vilka kanaler är lämpliga att använda? Vilket budskap ska vi nå ut med? Vi pratade om bra ord att använda och om vikten att vara väl förberedd. Ett riktigt protokoll kommer ut under veckan, liksom en sammanställning av vår marknadsföringsdiskussion.

Det var det viktigaste som hänt under denna vecka! Vi hörs igen!