Utbs veckobrev v40

UTNs utbildningsansvarig skickar ett infomail till utbildningsutskottet varje vecka. Denna veckas mail handlar bland annat om kvalitetsarbete och omorganisationen av den utbildningsvetenskapliga fakulteten

Nu är det söndag kväll igen, så då är det dags för ett nytt veckobrev, hurra ;) Så här har min vecka varit.

Kvalitetsarbete (på naturvetarsidan)

Gruppen som arbetar inom den naturvetenskapliga sidan träffas ganska intensivt och har haft två möten under veckan. Vi har bland annat pratat om examensarbeten och mycket pekar på att naturvetarsidan kommer försöka strama upp processen kring sina examensarbeten. Målet är att alltid har de tre rollerna ämnesgranskare, handledare och examinator precis som civilingenjörerna har på sina examensarbeten. Detta skulle inte nödvändigtvis behöva vara tre olika personer. Har ni på naturvetarsidan idéer på hur ni vill att processen kring examensarbeten ska vara så är det ett bra läge att prata med sin programsamordnare. En annan del har varit att diskutera kvalitetsrapporterna som Naturvetenskapliga utbildningsnämnden vill ha in varje år. Just nu diskuteras en intressant idé om betygskriterier på program, ska bli spännande att se vart vi landar.

Utbildningsutskottet

Ganska mycket tid har gått åt till att sammanställa vårt möte föregående vecka. Jag tycker vi fick sagt mycket som och ni har redan fått vår diskussion om marknadsföring utskickad. I veckan kommer förhoppningsvis protokollet också. En idé jag har är att bläddra i gamla protokoll och ett inspirationsdokument om vad olika studieråd har gjort genom historien. Vi får se när jag hittar tid till ett sådant projekt.

Omorganisationen av utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten kommer att flyttas in under HumSam området efter den första januari. I grunden är jag positiv till att fakulteten kommer under ett område eftersom den blivit lite bortglömd i dagens organisation men är orolig för att kontakten till TekNat kommer bli sämre vilket skulle drabba våra lärarstuderande.  Jag har uttryckt våra farhågor och ska vara noga med att följa upp hur detta påverkar våra studenter.

Presentation om universitetets uppbyggnad

En liten men tapper skara kom och lyssnade på min lunchpresentation om universitetets uppbyggnad. Med tanke på att den inte var marknadsförd alls så tycker jag ändå att det var okey. Jag hoppas att ni som var där blev lite klokare på hur saker och ting fungerar.

Tack för mig, vi hörs och syns!