Utbs veckobrev v41

UTNs utbildningsansvarig skickar ett infomail till utbildningsutskottet varje vecka. Denna veckas mail handlar bland annat om Fakultetsnämnden och den pedagogiska konferensen NU2010

Veckorna rusar fram, här kommer infomailet för vecka 41

Fakultetsnämnden

Det var en fakultetsnämnd i veckan som var väldigt odramatisk. UTN har fått klartecken till en heltidsarvoderad internationellt ansvarig från och med nyår, vilket såklart glädjer mig mycket. Jag hoppas att det ska hjälpa oss att stötta våra internationella studenter lite bättre idag. Är det någon som är sugen på att söka posten kommer den utlysas snart

Det andra roliga som hände var att kandidatprogrammet i fysik fick klartäcken att fortsätta sitt arbete med att reformera programmet. Jag hade laddat för lite diskussion och blev nästan besviken när alla var eniga om att de skulle få fortsätta reformarbetet  på NVF ;)

Remiss med TNDR

UTN och TNDR (Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet) har tillsammans svarat på en remiss angående universitetets omorganisation efter det att högskolelagen ändras från och med första januari. Utan att i detalj gå in på vad remissen handlade om så tycker jag det är kul och UTN och TNDR kan samarbeta lite då och då. Är någon intresserade av remissen och vårat svar är det bara att kontakta mig.

NU2010

Jag har varit på NU2010 som är en utbildningspedagogisk konferens med över 600 deltagare (framförallt lärare och pedagogiskt ansvariga) från de flesta av Sveriges universitet och högskolor. Från UTN var det jag och Viktor (studiesocialt ansvarig) som åkte. Jag var på flera intressanta event, bland annat om feedback i undervisningen och om den fortsatta bolongaprocessen (som just nu ser ut att pågå till 2020).  En liten utförligare rapport om NU2010 kommer senare i veckan.

Sveriges Ingenjörer

På fredagen var jag på ett event med Sveriges ingenjörer. Vi pratade utbildning och arbetsmarknad för ingenjörer och till viss mån naturvetare. Det ser bra ut för oss alla, extra bra ut för högskoleingenjörerna inom bygg. Sedan pratade vi förhandlingsteknik vilket var väldigt intressant att samtala kring. Slutligen diskuterade vi medlemsrekrytering och framförallt om vikten av att snabbt kunna aktivera sina nyblivna medlemmar. Det är någonting jag tänkte att vi skulle hinna med och prata om på nästa utbildningsutskott nu när flera studieråd har lyckats locka massor av nya medlemmar.

Det var allt för mig, lycka till med era tentor!