UTN medlemsgallrar

Aktiva medlemmar - något eftersträvansvärt?

Istället för att vara glada över det höga medlemsantalet så ställer sig UTN:s styrelse bekymrade över det faktumet att UTN har medlemmar sedan många år tillbaka som i många fall inte ens vet om sitt medlemskap.

Vissa har slutat studera och har missat att avsluta medlemskapet (och att bli alumner) andra kommer inte håg att de någon gång under mottagningen signade upp sig på att bli medlem. Oavsett vad som vill UTN inte ha passiva medlemmar utan informerade och aktiva medlemmar som självmant valt att påbörja och förnya sina medlemskap.

Därför genomför UTN nu en större medlemsgallring än någonsin tidigare. Gallringen startades 2010-10-07 och avslutas 2010-10-28. Medlemmarna blir kontaktade via mail och ombeds att använda sig utav svarslänkar.