Utbs veckobrev v42

UTNs utbildningsansvarig skickar ett infomail till utbildningsutskottet varje vecka. Denna veckas mail handlar bland annat TUR och projektet Utmärkt kurs

Gokväll utskottet, här kommer denna veckas infobrev ;)

TUR

TUR är Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd som har möte ca 1 gång i månaden. Dessa möten är alltid intressanta med engagerade lärare som vill utveckla pedagogiken på TekNat. Bland annat hade vi en diskussion om hur programmen ska få en bra progression i sina generiska färdigheter (t.ex. att kunna tala inför grupp, kunna kritiskt granska, skriftliga rapporter etc.). Diskussionen var intressant och en sak som kom fram är att många lärare är osäkra själva på att både bedöma och hjälpa till att utveckla studenternas generiska färdigheter. Biologerna arbetar med DiaNa med ganska lyckade resultat. Det kan kanske vara något för andra program att inspireras av.  http://www.ibg.uu.se/diana/projektet/index.html

Utmärkt kurs

Jag och Patrik (UTNs arbetsmarknadsansvarig) har arbetat vidare med projektet utmärkt kurs. Efter lite kommentarer från olika håll har vi gjort kriterierna lite enklare att uppfylla. Vi har också diskuterat lite olika upplägg kring själva praktiska genomförandet som jag tänkte att vi ska diskutera på utskottsmötet måndag den 1 november

Rekryteringsgruppen

Rekryteringsgruppen handlar egentligen om att rekrytera studenter till universitetet men vi kom in på den interna synligheten mot våra egna studenter. Det här är ett svårt problem eftersom alla håller med om att någonting behöver göras men ingen vet riktigt vem som skall ta tag i det. Det finns en marknadsföringsgrupp men den har tyvärr väldigt mycket annat att stå i. Är det någon som har en bra idé får ni gärna skicka ett mail.

Pedagogiska priset

Under veckan har jag börjat förbereda lite kring det pedagogiska priset. Det är också en sak vi ska prata om den 1 november. Jag hoppas att någon är intresserad av att vara med och arbeta med det pedagogiska priset. Det brukar vara roligt och inte allt för ansträngande engagemang. Kan man inte komma på utskottet men ändå är intresserad av att vara med så får man maila mig.

Hoppas de sista tentorna går bra, jag ska hålla tummarna för er som skriver!