Utbs veckobrev v43

UTNs utbildningsansvarig skickar ett infomail till utbildningsutskottet varje vecka. Denna veckas mail handlar om arbetet i NUN, TUN och om CSN tokerier

Kvalitet i NUN och TUN

Arbetet i dessa grupper fortgår, och de lever sina olika liv. NUN-gruppen är mest intresserade av lärarnas arbetssituation, som anses ha för mycket administrativ börda. Det går i slutändan ut över kvaliteten på undervisningen som blir sämre eftersom tiden för förberedelser och feedback tas upp av administration. TUN-gruppen är mer intresserade av att hitta ett kvalitetssäkringssystem som fungerar på sikt. Eventuellt ska man börja kolla på treårsmål att uppnå och på det sättet arbeta på längre sikt än vad vi gör idag. Det är också en diskussion om hur fria händer man ska ge åt programsamordnaren när det gäller utvecklingen av programmen.

Lite ekonomi

En ganska stor del av min tid går åt att försöka sätta mig in i de ekonomiska äranden som diskuteras på fakulteten. Det är i slutändan pengar som avgör mycket, hur många fina dokument som än klubbas. Jag har fortfarande ganska svårt att förstå hur ekonomistyrningen fungerar och bakgrunden till varför pengar fördelas som de gör. Här om veckan hittade vi dock ett ”fel” i systemet  när vi insåg att grundutbildningspengar användes till att betala väldigt mycket av Ångströms lokaler, så som soprum och andra gemensamma kostnader. Nu ska det vara åtgärdat vilket borde ge en liten extra slant till grundutbildningen. Det var inga jättesummor det handlade om men det är alltid trevligt när fel rättas till.

CSN-bekymmer

Få lär ha undgått att CSN har bestämt sig för att vara extra svåra i år. Just nu arbetar de med att försöka driva in skulder från studenter som inte läst 20 veckor och 30 hp. Vissa program har haft uppdelat 28hp på hösten och 32hp på våren vilket leder till återbetalningskrav eftersom man inte läser på heltid under hösten (detta gäller retroaktivt, nu är alla program 30-30). Ett annat problem har varit de fall då universitetet rapporterat att kursen avslutats innan jul. Detta kan ge återbetalningskrav eftersom man söker studiemedel för 20 veckor men terminen i praktiken blir ca 18 veckor, då hjälper det inte att man tagit 30hp/termin. Hör ni någon som får problem så ska de genast vända sig till studievägledaren och försöka reda ut situationen. Vi på UTN ska försöka få universitetet att kompensera för CSN-byråkraternas idioti så att inte vi studenter får ta hela smällen. Är det någon som har frågor kring CSN är det bara att skicka ett mail eller komma upp till kontoret.