Elitidrott och högskola

Går det att kombinera elitidrott och högskolestudier? En första reaktion är ofta nej. Men varför inte? Vi har på teknat ett fåtal studenter som kombinerar sina studier med idrott och gör det bra. Vad kan vi göra för att förbättra möjligheten för idrottare att utbilda sig själva?

Jag deltog på fredagen i ett möte med Uppsala Idrottförening (UIF). Det diskuterades det problem för unga idrottare att det är svårt att kunna studera på heltid och på högskola då två rigida scheman ofta konkurrerar med varandra. Det blir idag ett svårt val mellan skola och sport, t ex pga att obligatoriska moment sammanfaller med träning och tävling. Det finns redan medel och kompetens att hjälpa dessa studenter men den är inte alltid tydligt tillgänglig för studenten. Vi undersöker nu vilka möjligheter det finns att förbättra stödet till idrottande studenter. 

Resultatet blir att idrottare antingen väljer bort högskolestudier eller slutar att idrotta. Båda alternativen är tråkiga och vi vill se ett bättre tredje alternativ där man kan få det bästa av båda världar.

Nästa steg är att få kontakt med studenter som idrottar samtidigt med sina studier eller har idrottat och lagt av p g a de samma. Vad kan universitetet erbjuda för stöd för att underlätta?