Utbs veckobrev v45

UTNs utbildningsansvarig skickar ett infomail till utbildningsutskottet varje vecka. Denna veckas mail handlar bland annat om NUN, BASTU-medel och pedagogiska priser

Samordningskommittéerna

I måndags hade ingenjörsutbildningarna sina samordningskommittéer. Tyvärr blev det väldigt mycket av fixa formalia och väldigt lite diskussion kring programmen i stort. Förhoppningsvis blir det bättre fram över men jag tänker inte tvinga er gå på något samordningskommittémöte. Istället ska jag ta och prata med de ansvariga och se om tanken är att det ska bli mer diskussion kring programmen och diskutera hur man i så fall skulle kunna göra. Att sitta i häggsalen med väldigt ont om tid var i alla fall ingen höjdare.

 

Pedagogiska priser

Det är inte bara UTN som har ett pedagogiskt pris, även universitetet har ett. Jag sitter med i gruppen som leds av vicerektor och vi har haft vårt första möte för i år. Universitetets pris delas ut i olika kategorier. Det öppna priset handlar i år om att läraren skall ha använt IT på ett kreativt och nyskapande sätt i undervisningen. Det kan vara bra att ha i baktanken. I övrigt så tänkte jag nominera alla lärare som nomineras till UTNs pedagogiska pris till det centrala priser också. Det är alltid bra om TekNat lärare får fina priser.

Naturvetenskapliga utbildningsnämnden

På NUN gick vi igenom alla studieplaner för alla naturvetenskapliga program. Det var mest en formalia men lite diskussioner kring vilka kurser som man borde ha i ett kandidatprogram dök upp och var intressanta. CEMUS (Centrum för hållbar utveckling) fick bakläxa på sina nya kursförslag som de varken hade förankrat i sin styrelse eller någon annan stans. Ett tecken på att ingen i universitet, varken vi studenter eller lärare, kan göra någonting utan att först få med oss några på tåget.

 

BASTU

Bastu-medel är fakultetens fond för pedagogisk förnyelse och därifrån kan man söka medel för pedagogisk förnyelse. I år var det väldigt få sökande vilket gjorde att samtliga ansökningar fick pengar, även om några fick mindre pengar än de ville ha. Att dela ut pengar till intressanta pedagogiska projekt har hursomhelst varit ett väldigt roligt arbete och ett tecken på att det finns en del driv kring pedagogisk förnyelse på fakulteten. IT-institutionen var klart överrepresenterad i antalet ansökningar vilket inte förvånade mig. Jag tycker IT-institutionen ska ha en stor eloge för sitt pedagogiska arbete.