Sök IAESTE-praktik!

I januari byter IAESTEs medlemsländer platser igen och i slutet av januari/början av februari publicerar IAESTE Sverige en lista över de platser som finns att söka för svenska studenter (sista ansökningsdag blir den 18 februari 2011). För att vi ska få fram så många platser som möjligt innan utbytet måste vi alla försöka att få fram platser i Sverige som IAESTE kan ta med sig till utbytet i Bangkok. Vi får inte fler än vad vi själva kan erbjuda. www.utn.se/dokument/iaeste-praktik

IAESTE står för The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience och ger studerande inom framför allt teknik och naturvetenskap möjlighet att söka utlandspraktik. Syftet är att öka förståelsen mellan studenter, lärosäten och företag i olika länder.

Klicka på länken och se erbjudandet till alla IAESTEs medlemmar och alla svenska studenter, främst teknologer och naturvetare förstås, att den som ordnar en plats i Sverige för utländsk student får förtur under ansökningsperioden i februari.

Kontakta internationell ansvarig på int [at] utn.se om du har några frågor!

www.utn.se/dokument/iaeste-praktik