Utbs veckobrev v46

UTNs utbildningsansvarig skickar ett infomail till utbildningsutskottet varje vecka. Denna veckas mail handlar bland annat om fakultetens verksamhetsplan, CSN-strul och TUN