Utbs veckobrev v47

UTNs utbildningsansvarig skickar ett infomail till utbildningsutskottet varje vecka. Denna veckas mail handlar bland annat om CSN-manifestationen, fakultetsnämnden och ett årets sista utbildningsutskott