Vidga dina vyer med IAESTE!

Du vet väl att du kan åka på praktik utomlands med IAESTE? Nu är det dags att anmäla intresse inför nästa års sökomgång. Om du ordnar praktikplats i Sverige åt en utländsk student så får du förtur framför andra sökande! Anmäl intresse genom att fylla i anmälningsblankett på IAESTE:s webbplats www.iaeste.se

Om du klickar på denna länk så kommer du till ett dokument med mer information. https://www.utn.se/dokument/vidga-dina-vyer-med-iaeste

IAESTE (THe International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) ger studerande inom framför allt teknik och naturvetenskap möjlighet att söka utlandspraktik. Syftet är att öka förståelse mellan studenter, lärosäten och företag i olika länder.

IAESTE är en internationell organisation som samverkar med drygt 90 länder. Verksamheten bygger på ett ömsesidigt utbyte av praktikplatser. Det innebär att varje land måste erbjuda lika många utländska studenter praktik som man själv har studenter som åker ut.