Utbs veckobrev v48

UTNs utbildningsansvarig skickar ett infomail till utbildningsutskottet varje vecka. Denna veckas mail handlar om TUR, intern marknadsföring och anställningsberedningen

TUR

I måndags träffade jag, Viktor (studiesocialt ansvarig) och Patrik (arbetsmarknadsansvarig) Maja Elmgren som är personen som har stort inflytande för den pedagogiska utvecklingen på TekNat. Vi diskuterade kursprogression, arbetsmarknadsanknytning och examination. För mig är det väldigt positivt att UTN och de pedagogiskt ansvariga drar åt samma håll i dessa frågor. Alla vill ha tydligare kursprogression, mer arbetsmarknadsanknytning (både till en akademisk karriär och en ute i näringslivet) samt mer varierad examination samtidigt som allt borde kopplas till kursmål och ha ett tydligt syfte. Jag tror att vi är på rätt håll, även om allt inte går raka vägen

Marknadsföring

Marknadsföring är ett ständigt återkommande moment för mig, vilket både kanske inte var så väntat när jag klev på posten men något jag tycker är väldigt intressant. Jag, Micke (informationsansvarig) och Patrik (samma Patrik som ovan) diskuterade marknadsföring med Rickard (informatör på TekNat) och Mats Kamsten (Grafisk formgivare) och bland annat diskuterat den kommande brandingkampanjen. Vi diskuterar hur en bra kampanj kan öka den interna synligheten och hur detta senare ska kunna bakas in i den ordinarie verksamheten. Att öka medvetenheten om vad som händer på TekNat kommer jag ofta tillbaka till och jag tror fortfarande att det är väldigt viktigt att vi på så sätt kan bli mer stolta över vårt universitet som faktiskt är väldigt bra. Min förhoppning är att en sådan sak på sikt kan öka både motivationen, ge bättre koppling till universitetet, och även ge inspiration om vilka vägar som finns att välja mellan för att få ut en examen från UU.

Anställningsberedningen

I torsdags var jag för första gången på anställningsberedningen som är universitetets nya försök till att minska ledtiderna vid en anställning. Idag tar det igenomsnitt ca 10 månader att anställa en lektor eller professor på TekNat. För att effektivisera arbetet har alla gamla rekryteringsgrupper slagits samman till en enda, som ska ta över alla äranden efter nyår. På så sätt hoppas man att arbetet ska bli mer kontinuerligt och förhoppningsvis ger det oss studenter en starkare inblick i processen. Min förhoppning är att vi ska bli bättre på att få veta när det är t.ex. provföreläsningar för kandidater. I sådana situationer väger nämligen vårt ord tungt.