Nya pelarmarsalker

UTN:s pelarmarsalker för 2011 är Emil Hamnevik, Birgitta Hellström och Per Löfgren. Stort grattis till er!

Att vara pelarmarsalk inom UTN är ett hedersuppdrag som enbar föräras tre personer varje år. De tre personerna är oftast i slutet av sina studier och har gjort mycket för UTN och studenterna på TekNat-fakulteten.

Som pelarmarsalk har man ansvaret för att vårda en av pelarna i Ericssonsalongen på Uthgård samt att anordna två ämbetsmannamiddagar för UTN:s övriga engagerade.

UTN:s styrelse valde i år att nominera tre personer som brinner för det de gör till pelarmarsalker. De är öppna och varmhjärtade och finns alltid tillhands för frågor och stöd både för de grupper de deltagit i men framför allt för hela UTN. De är personer med stor erfarenhet men som fortfarande har egenskapen att kunna entusiasmera sig själva och sin omgivning. De har alla mångåriga engagemang inom sektioner, kommittéer, arbetsgrupper, FUM och utskott. De har påverkat sin omgivning och fört den framåt i en positiv anda.

Fullmäktige valde enligt styrelsens förslag, Per Löfgren, Emil Hamnevik och Birgitta Hellström till pelarmarsalker för 2011 under fullmäktigemötet måndagen den 6 december.