Plötsligt var allt förbjudet

Från senaste nummret av Techna, om vad som hände när rektorn förbjöd all marknadsföring i universitetets lokaler. Får du inte Techna? Se till att du är medlem i UTN och att dina adressuppgifter är korrekta!

För dem som försökte sälja biljetter på något campus den under november måste ha blivit besviken. Rektorn hade nämligen lyckats ta ett beslut som förbjöd alla studenter att utnyttja universitetets gemensamma lokaler för marknadsföring och försäljning. Hur kunde det bli så fel?

Historien började med att Kampanjen för Bojkott av Israel (som hade starka band med RKU, revoltsionistisk kommunistisk ungdom) sökte och fick tillstånd till ett bord utanför 4000-korridoren i Ångströmlaboriatoriet. Officiellt var syftet att samla in namnunderskrifter för bojkott av Israeliska varor för Uppsala Studentkårs fullmäktige. När de sedan blev hätska diskussioner och mer politik än namnsamlande tillkallades väktare för att avvisa studenterna bakom kampanjen från platsen. Detta var i mars 2009.

Studenterna anmälde Uppsala universitet till högskoleverket, eftersom de ansvariga för kampanjen ansåg att de hade blivit bortkörda på felaktiga grunder, de hade fått tillstånd. Fallet verkade vara komplicerat eftersom det beslutet dröjde till sista augusti 2010. Högskoleverket bestämde sig tillslut att fälla universitetet och be det se över sina lokala regler för tillgång till lokaler.

Rektorn, så illa tvungen, tog tag i de gamla riktlinjerna och gjorde tillsammans med universitetsledningen (där det finns studentrepresentanter från Uppsala Studentkår) en liten justering. Efter att juristerna tittat igenom riktlinjerna berättade de för intendenturerna att de inte längre kunde ge tillstånd till försäljning eller marknadsföring i universitetets allmänna lokaler.

När ni läser det här är det förhoppningsvis mera normalt igen. Ärendet skall upp till rektor ännu en gång eftersom ingen hade som avsikt att döda allt studentliv i universitetskorridorerna. Kerstin (Ångströms receptionist) har kommenterat händelsen med att det är så tråkigt när korridorerna är så tomma och tysta. Så även om situationen förmodligen löst sig tills detta går i tryck, är det en bra idé att vara ute i god tid. Som alltid gäller det att fråga om tillstånd i
receptionen.