Uppsala toppar ranking

Studenterna ger Uppsala universitet högst betyg av alla lärosäten i Europa inom ämnet biologi, och näst högst inom kemi. Det visar årets resultat av den europeiska rankingen CHE av naturvetenskapliga ämnen, som publicerades idag. Även inom fysik och matematik finns Uppsala universitet på topplistan.

130 högskolor i Europa erbjuder utomordentligt forskningsstarka och internationella program för masterstudenter och doktorandstudenter och tillhör därmed “Excellence Group“ i CHE:s ExcellenceRanking 2010. Sammantaget med förra årets undersökning av de samhällsvetenskapliga ämnena psykologi, statvetenskap och ekonomi finns Uppsala universitet med på topplistan i samtliga undersökta ämnen utom ett, ekonomi.

 

För att läsa hela artikeln följ länken till Upppsala universitets hemsida.