Utbs veckobrev v49

UTNs utbildningsansvarig skickar ett infomail till utbildningsutskottet varje vecka. Denna veckas mail handlar bland annat om intyg som skräpar på Uthgårds kontor och som vanligt lite om CSN

FUM

UTN:s fullmäktiga var i måndags. Det mest kontroversiella beslutet som togs var att UTN:s styrelse har mandat att gå in i ett studentkonsultföretag som håller på att startas. Tanken är att företaget ska hyra ut studentkonsulter till kvalificerade arbeten som går att genomföra vid sidan av studierna. Jag tycker iden är intressant även om jag själv inte är så insatt ännu. Kanske kan det vara ett bra sätt att förbättra kontakten mellan studenterna på Teknat och näringslivet. I övrigt var FUM ganska lugnt.

Mera CSN

Regeringen har lovat nya regler för studiemedel efter de protester som varit. För att reglerna ska bli så bra som möjligt försöker vi på UTN att påverka genom att yttra oss kring frågan till departementet. Sådana yttranden tar ganska mycket tid att skriva eftersom UTN ännu inte har några bra rutiner. Dessutom är vi TekNat:are inte kända för att vara mästare i det svenska språket. Det slutgiltiga brevet kan ni läsa här

 Åsiktsdokumenten

Vi på kontoret har fått i uppdrag att slå samman UTN:s fyra åsiktsdokument (arbetsmarknad, internationellt, studiesocialt och utbildning) till ett enda. Jag tror det är bra eftersom det blir enklare att se vad UTN tycker i de fall då två av områden överlappar varandra. Förhoppningsvis ska det också bli ett bättre verktyg att förhålla sig till kring olika frågor. De här åsiktsdokumenten gås igenom varje år för att våra åsikter ska vara uppdaterade med vad omgivningen tycker, så jag hade tänk vika ett av vårens möten till det. Troligtvis någon gång i slutet av terminen

Intyg

En del har bett om intyg och det ska vi såklart fixa. Min fråga blir därför vilka som vill ha ett intyg för sitt engagemang. Nästa fråga blir om ni vill ha ett ”personligt” intyg, där jag skriver massa superlativ och skriver på tillsammans med vår ordförande Andréa. Alternativet är ett mer modest intyg som skrivs på av mig och vice-rektorn, men han kan kanske inte intyga hur bra ni är ;). Jag kan inte lova att Joseph är sugen att skriva på, men det brukar inte vara några problem. Jag skickar ett förslag till intyg på onsdag för er som säger att ni vill ha ett

Intyg 2

För de som suttit med i era studieråd gäller en liknande sak. Jag kan ta fram ett standardintyg, men vill ni att det ska bli mer personligt måste ni skriva det själva, eller i alla fall modifiera min mall. Tanken är att skicka ett förslag på onsdag.

Skräp intyg

En bra sak att tänka på med intyg är att arkivpapper kostar ganska mycket pengar. Därför vill jag att alla som säger att de vill ha ett intyg kommer upp och hämtar det på kontoret eller ger mig en adress att skicka intyget till om ni åker bort från Uppsala. Idag ligger det några tusen kr i kvarlämnade intyg på UTN:s kontor, och de pengarna kan vi ju ha roligare för . Men alla som har engagerat sig är såklart värda ett intyg.