UTN yttrar sig rörande nya studestödsregler

Regeringen förbereder förändrade regler för studiestöd, så att studenter slipper få återkrav trots att de läser heltid och följer universitetens anvisningar. UTN:s kontorister är så klart med i debatten och har skrivit ett yttrande som vi skickat till Utbildningsdepartementet.

Yttrandet finns i dokumentarkivet och kan läsas i sin helhet här.

Sammanfattningsvis vill vi att:

  • Reglerna ska gälla för alla studentgrupper och inte bara teknologer
  • De nya reglerna ska gälla för så lång tid som CSN har möjlighet att skicka ut återkrav.
  • De som fått återkrav ska få dem hävda.
  • De som redan betalat ska få pengarna tillbaka.