Historiskt låg ränta på studielån

Nästa år blir räntan för studielån den lägsta någonsin.

I dag fastställdes att räntan på studielån blir 1,9 procent för 2011. Jämfört med årets ränta är det är 0,5 procentenheter lägre. För en person med en studieskuld på cirka 130 000 kronor innebär det i praktiken att det blir cirka 650 kronor mindre i ränta under 2011 än i år.

För mer information: http://www.regeringen.se/sb/d/12464/a/157946