Ny text om CSN

Uppsala teknolog- och naturvetarkår välkommnar Uppsala studentkår yttrande i CSNfrågan.

I Uppsala nya tidning skriver idag ordförande för Uppsala studentkår Gabriel Ledung tillsammans med studentombudet Fatma Aksal om Uppsala studentkårs åsikter angående de återkrav som drabbat många studenter på universitetet.

De kräver där att de ändringar som ministrarna har lovat inte ska vara något slags märkligt undantag för teknologstudenter, utan hållbara lagändringar som gäller för alla studenter, som underlättar arbetet för CSN och högskolorna och som gör det enkelt för studenterna att följa reglerna. Högskoleförordningen och studiestödsförordningen måste anpassas till varandra så att systemet blir så lättbegripligt och logiskt som möjligt för alla inblandade. Uppsala studentkår kräver också att alla studenter som fått återkrav fastän de tagit alla sina poäng medges eftergift. 

http://www.untfredag.se/debatt/fler-studenter-far-aterkrav-1164830.aspx#kommentarerstart

De åsikterna som Uppsala studentkår framför i dagens Uppsala nya tidning delas av UTN som tidigare har framfört dem i ett yttrande till regeringen. Är du intresserad av hela yttrandet hittar du det här: http://www.utn.se/sites/default/files/document/Yttrande%20ang%C3%A5ende%20nya%20studiest%C3%B6dsregler.pdf

UTN välkommnar fler aktörer in i CSNdebatten och hoppas att vi tillsammans kan göra ett bra arbete för studenterna som har blivit drabbade i onödan men framförallt se till att de inte blir fler.