Debatt om avgifter för internationella studenter

Under de senaste dagarna har det blossat upp en debatt angående avgifter för internationella studenter på de svenska universiteten. Jan Eliasson skriver att de utländska studenterna ska ses som en tillgång och inte som en belastning. Uppsala teknolog- och naturvetarkår instämmer.

Uthgård slår upp portarna nästa vecka igen, men redan nu har några kontorister tjuvstartat vårens arbete.

Debatt i DN

En intressant debatt har börjat blossat upp i DN de senaste dagarna. Jan Eliasson skriver i DN debatt att det är fel att avgiftsbelägga utländska studenter. De är, enligt honom, en tillgång – inte en finansiell belastning. Ledarsidan kommenterar Eliassons debattartikel med att avgifter är ett steg i att konkurrera med kvalité istället för pris men trycker samtidigt på att stipendieprogrammet för utländska studenter måste utökas för att kompensera för avgifterna.

UTN välkomnar debatten och ser problem med dagens situation. Vi anser, i enlighet med Eliasson, att all utbildning ska vara avgiftsfri för samtliga studerande och att studenter från världens olika hörn berikar våra utbildningar. Förhoppningsvis kan debatten bidra till att sänka avgifterna och utöka de stipendieprogram som finns.

Stipendieprogrammen

Länder som har avgifter på högre utbildning brukar ofta komplettera detta med ett stort stipendieprogram för att locka duktiga studenter till utbildningarna. Tyvärr så är stipendieprogrammet i dagsläget mycket begränsat. Totalt 90 miljoner delas ut i stipendier, medan HSV i sin bedömning 2009 menade att 500-600 miljoner vore rimligt och skulle räcka till ca 2000 studenter. Bara TekNat tar idag in runt 400 utländska studenter per år till våra mastersprogram och stor del av dessa skulle behöva betala med dagens regler. Vi är rädda för att antalet kommer minska drastiskt till nästa år och innebära att en viktigt internationell dimension försvagas eller försvinner på många utbildningar.

UTN:s åsikter

UTN hoppas att debatten gör att både universiteten och regeringen agerar för att internationella studenter ska få lättare att studera i Sverige och berika vår utbildning.