Bli medlem i UTN

Uppsala teknolog- och naturvetarkår är en ideell förening som arbetar för studenterna på teknatfakultetens bästa. Medlemskap ansöks om på register.utn.se

UTN bedriver både studiebevakning och arrangerar studiesociala aktiviteter. UTN har en mängd kommittéer, arbetsgrupper och utskott där du kan pröva att genomföra stora projekt, bedriva påverkansarbete, lägga en budget, blanda drinkar, förbättra din fotograferingsförmåga, arbeta i grupp, leda andra. Dessutom träffar du massor av nya vänner och har rolig tillsammans när du engagerar dig.

Tillsammans kan vi göra din och dina studiekamraters studietid bättre!

Som medlem i UTN får du:

  • kårtidningen Techna.
  • ett nyhetsbrev med information om vad som händer inom teknatfakulteten varje vecka.
  • möjlighet att engagera dig inom UTN:s olika organ.
  • ett rabatterat pris på många av UTN:s egna aktiviteter, som t.ex Naturvetarbalen.

Medlemskapet i UTN är gratis!

Ansök om medlemskap på register.utn.se