Utbs veckobrev v3

UTNs utbildningsansvarig skickar ett infomail till utbildningsutskottet varje vecka. Denna veckas mail handlar om kursvärderingar, möten i utbildningsnämnderna samt om TUR, fakultetens pedagogiska råd. Fast i omvänd ordning

Hej igen, hoppas terminen har börjat bra och att ni är laddade, det är jag. Det här har hänt under veckan som gått.

TUR

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd, TUR, hade terminens första möte i måndags. Där informerades det bland annat om den ingenjörsdidaktiska kursen som går för första gången nu i vår. Tanken är att deltagarna ska diskutera och reflektera över sin undervisning när man undervisar ingenjörer. Sedan tidigare finns det en ämnesdidaktisk kurs där lärare diskuterar hur studenter tar till sig ämneskunskaper i teknik och naturvetenskap samt hur detta bör omsättas i undervisningen. Under hösten kommer även Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens, TUK, att hållas den 6 april. Även studenter är varmt välkomna under hela/eller delar av dagen där pedagogik diskuteras och olika pedagogiska projekt redovisas. Så gör en anteckning i er kalender redan nu

TUN

Under veckan som gått har Tekniska Utbildningsnämnden, TUN, och den Naturvetenskapliga Utbildningsnämnden, NUN haft möten. Dessa två nämnder har till uppgift att säkra och förstärka kvaliteten på utbildningarna på TekNat (den fakultet, d.v.s. del av universitetet, som vi alla studerar på). TUN ansvarar för de civil- och högskoleingenjörerna samt de tekniska mastrarna (inbyggda system, ledning & innovation, molekylär bioteknik & bioinformatik samt förnybar elgenerering). Inför mötet hade de olika programmen skickat in kvalitetsrapporter som diskuterades ytligt. Förändringar i studieplaner diskuterades där det största som hände var att nämnden var kritisk till att teknisk fysik hade lagt in 5 extra poäng i sin studieplan i 1:an (som visserligen inte var obligatorisk). Studieplanen innehöll alltså 20 hp i period 3. Det har även arbetats fram ett försök till kvalitetssäkringssystem för de tekniska programmen där mål ska sättas på 3 år och handlingsplaner ska sättas upp och genomföras årsvis. Jag tror det kan bli bra om det utarbetas bra metoder för att säkerställa att målen uppnås och att de är mätbara.

NUN

NUN är den naturvetenskapliga motsvarigheten till TUN, den naturvetenskapliga utbildningsnämnden, och även denna nämnd hade möte också terminens första möte denna vecka. NUN ansvarar för alla kandidatprogram och de flesta masterprogram som finns på fakulteten.  Den största punkten var en diskussion kring principer för att flytta kurser från en institution till en annan. Till exempel så har den fysiska och den tekniska institutionen kompetens att ge väldigt liknande kurser med god kvalité. Enligt den organisation vi har är det programmen som beställer kurser, och allstå har valmöjligheten. Problemet är om det är samläsning mellan två program (t.ex. teknisk fysik och masterprogrammet i fysik) och programansvariga vill lägga kursen på två olika ställen.

Kursvärderingar

Rektorn har kommit med nya riktlinjer för kursvärderingar. Nya är de kanske inte eftersom de kom för snart ett år sedan, men de ska i alla fall implementeras här på TekNat den närmsta tiden. Det stora skillnaden mot förut är att det kommer behöva skrivas en ”kursrapport” som sammanfattar kursvärderingen från både ett student- och ett lärarperspektiv. Jag vet att många studieråd redan sammanfattar kursvärderingar skriftligt, men det görs inte överallt och i framtiden ska det bli institutionerna är skyldiga att se till att en sammanfattning görs. Jag tror även att läraren kommer bli skyldig att kommentera resultatet, även om mycket är oklart i dagsläget. Jag kommer säkert återkomma till frågan under våren.