Utbs veckobrev v5

UTNs utbildningsansvarig skickar ett infomail till utbildningsutskottet varje vecka. Denna veckas mail handlar bland annat om kursvärderingar och om veckans fakultetsnämdsinternat

Kursvärderingar

Jag har förberett diskussionen kring kursvärderingar som vi ska ha på nästa utbildningsutskott. Den stora skillnaden är att en kursrapport från och med nu ska finnas efter varje kurs. Hur den borde se ut, hur man ska få tag på den och vem som borde göra den ska vi diskutera på tisdag. Efter det ska jag försöka föra fram våra önskemål så får vi se vad som händer. Jag hoppas framförallt att det ska bli lättare för studieråden att få någon form av kontinuitet i sitt arbete och dessutom kunna se att arbetet man lägger ner ger effekt. För skillnad blir det, jag lovar!

Pedagogiska priset

Hitintills (några timmar innan deadline) har vi fått in 13 nomineringar till UTN:s pedagogiska pris. EN är dessutom på engelska, vilket är lite extra roligt tycker jag. Snart börjar det verkliga arbetet med att utse en vinnare, och jag tänkte att vi skulle utöka gruppen som arbetar med priset lite. Mer om det på tisdag

Läraranställningar

På fredagen satt jag i en grupp som diskuterar läraranställningar i framtiden. När regeringen gjort universiteten mer självständiga så måste universitetet själva bestämma om vilka typer av tjänster som ska finnas på universitetet och om det ska finnas en naturlig karriärväg. Förut har mycket varit reglerat i lagtext men nu är det bara professor och lektor som är reglerade. Det finns en hel del osäkerhet i arbetet eftersom mycket avgörs i förhandlingar med facket. Mitt mål som studentrepresentant är framförallt att se till att den pedagogiska meriteringen i fortsättningen kommer värderas högt och att vi efter arbetet ska kunna införa den pedagogiska karriärstegen som vi arbetet fram på TekNat men som ligger på is för tillfället.

Fakultetsnämndsinternat

Veckans stora händelse var annars fakultetsnämndsinternatet. Fakultetsnämnden åkte i veckan på internat till rånäs slott och hade diskussioner kring framtida strategier på fakulteten. Bland annat så presenterades de fyra stora strategiska forskningsområdena lite närmare. Dessa områden är forskningspengar som regeringen har öronmärkt för vissa typer av projekt, ofta är det flera stora universitet som delar på pengarna för att tillsammans utveckla världsledande forskning (är regeringens plan i varje fall). De strategiska forskningsområden som TekNat fakulteten är delaktiga i.

  • STandUP (Energi), där Uppsalas del framförallt handlar om förnybar elgenerering och energilagring (batterier). Här är en hemsida för den som är intresserad http://www.standupforenergy.se/
  • CNDS (Naturkatastrofer), ett tvärveteskapligt projekt som innefattar allt från nationalekonomi och psykologi till teknik och geovetenskap. Hemsida http://www.cnds.se/
  • SciLifeLab (molekylär biovetenskap och medicin), är ett samarbete med MedFarm här i Uppsala, men som håller på att växa ihop med ett liknande samarbete i Stockholm mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. Hemsida http://www.scilifelab.se/
  • eSSENCE (e-vetenskap), där man försöker utnyttja datorkraft bättre genom att utveckla algoritmer och göra smarta approximationer. Målet är att sprida vidare kunskaperna så att de ska kunna användas på liknande problem inom andra områden. Hemsida http://essenceofescience.se/se/


I övrigt så presenterades ett förslag där dagens sektioner (d.v.s. fakultetens uppdelning i olika ämnen) togs bort för att istället ersättas med tematiska områden (t.ex. energi) som skulle kunna underlätta samarbeten mellan olika delar inom TekNat. Vissa tycker att det är ett problem att pengar går direkt ner i olika burkar och att det är svårt att få saker att hända mellan dem. Det är fortfarande bara på idéstadiet ännu, men jag tycker det låter intressant. Ytterligare ett förslags som togs upp var att ha två pro-dekaner (d.v.s. vice chefer över TekNat), en för teknik och en för naturvetenskap. 

Vi diskuterade också hur man ska arbeta med de neddragningar som sker på universitetet varje år (så kallade effektiviseringar, att man inte får full kompensation för inflationen). Tidigare har man skickat problemet till hela organisationen, men i dagsläget tycker man att det fungerar dåligt eftersom det så småningom eroderar ner forskning som från början var riktigt bra.

Ha en bra kväll!