FUM

Idag 18.30 håller UTN sitt första fullmäktigemöte (FUM) för året. Alla medlemmar är välkommna för att göra sin röst hörd!

Punkter som behandlas under mötet är till exempel valärenden där valberedningens ordförande, talman, vice talman, sekreterare och biträdande chefredaktör til UTN:s kårtidning Techna är sökbara.

Är du intresserad av någon av posterna är du välkommen att kontakta UTN:s ordförande, Andréa Pålsson på 070 308 95 21 för mer information eller söka under dagens fullmäktigemöte. (Du behöver inte skicka in en ansökan utan söker på plats under mötet istället).

Plats: Mässen, Polacksbacken (P6140)

Tid: 18.30