Utbs veckobrev v6

UTNs utbildningsansvarig skickar ett infomail till utbildningsutskottet varje vecka. Denna veckas mail handlar bland annat om vårens första utbildningsutskott och om en träff med internationella studenter

Hej på er! Här är första veckans infomail, trevlig läsning

FUM- UTN:s fullmäktige

UTN:s högsta beslutande organ sammanträdde i måndags. Det mest intressanta som hände var att förra årets styrelse fick ansvarsfrihet. I övrigt så fick styrelsen i uppdrag att presentera UTN:S ekonomin lite närmare nästa fullmäktiga och jag ska komma med ett förslag på hur ett sammanfogat åsiktsdokument ska se ut. Ett åsiktsdokument är vad vi på UTN tycker i olika frågor och idag finns det fyra stycken. Ett för utbildning, ett för studiesociala frågor, ett för internationella frågor och ett för arbetsmarknadsfrågor. Jag hoppas att sammanfogat och tydligare åsiktsdokument skulle kunna vara bättre stöd för alla som arbetar med utbildningsfrågor i UTN:s namn.

Utbildningsutskott

Vi hade vårt första utbildningsutskott i tisdags. Jag tycker det var trevligt med bra diskussion kring kursvärderingar, bra uppslutning och god stämning. Hoppas ni också tyckte det var trevligt. Jag fick till uppdrag att undersöka om man kan använda KrUUt-pengar till att bjuda in en bra föreläsare i studieteknik samt om KrUUt-pengar kunde användas till att utbilda amanuenser bättre än idag. Jag får förhoppningsvis besked under veckan. I näste veckobrev ska jag skriva om hur det gick i samtalen om kursvärderingar på fredag.

Referensgrupp för internationella studenter

Jag var med när Moa, vår internationellt ansvarig, träffade några masterstudenter och diskuterade utbildning. Mycket av deras problem är att all information inte finns på svenska och att de därför får välja kurser beroende på namn. Andra problem är boende, svårt med jobb efter examen utan bra kunskaper i svenska och att det är svårt att få gå svenskakurser eftersom alla utbytesstudenter har förtur. De tycker även att det är lite svårt att integrera med svenska studenter. Den här referensgruppen är ett steg i att försöka bli bättre på att hjälpa internationella studenter med att förbättra deras vistelse i Uppsala.  

TUR

TUR (Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd) hade möte i fredags. Bland annat diskuterade vi workshops som kommer hållas under hösten om bland annat betygskriterier, fusk och plagiat, problembaserat lärande & case. KrUUt har också ett antal seminarier på gång. På alla dessa är intresserade studenter välkomna. Jag tänkte försöka gå ut med mer information på hemsidan någon gång under veckan.

TUK 2011

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens 2011 kommer att vara den 11 maj. UTN kommer garanterat ha några bidrag till konferensen och studieråden är också väldigt välkomna att berätta vad ni har gjort för att förbättra utbildningen. Det brukar vara en intressant dag där man får veta om olika projekt som drivs och hur de går samt träffa massa engagerade personer. En hemsida ligger uppe och den hittar ni här. Mer information kommer när det närmar sig.