Utbs veckobrev v7

UTNs utbildningsansvarig skickar ett infomail till utbildningsutskottet varje vecka. Denna veckas mail handlar bland annat om CSN-strulet som börjar redas upp samt lite ny info om en pedagogisk karriärstege

Ännu en vecka är slut, här kommer ett nytt infomail

CSN-strulet

I tisdags tog fakultetsnämnden arbetsutskott ett principbeslut på att en person som fått återbetalningskrav från CSN ska få kompensation från universitetet. Lösningen kommer att bli lika dan som i på KTH där studenter anställs, får göra ett mindre jobb med en betalning som motsvarar CSN:s återbetalningskrav. Jag var tyvärr inte med på ett möte i fredags där jag tror att de praktiska detaljerna behandlades. Vi hoppas kunna gå ut med mer information nästa vecka. Vi kommer komma ut med mer information om hur man ansöker om att få tillbaka återkraven, förhoppningsvis under nästa vecka

Uppsala Engineering Case Competition

I onsdags tog jag ledigt för att vara med när teknisk fysik hade en utbildning i case lösning inom projektet Uppsala Engineering Case Competition. Jag tycker det både var roligt och lärorikt. Framförallt ingenjörsutbildningarna tror jag skulle må bra av mer case i sin utbildning. Kanske är det ett moment som borde med i nästa års ”Karriärcoach” också, eftersom det används mer och mer i anställningsprocessen.

KrUUt - Studieteknik och utbildning av studentamanuenser

Jag pratade med Lars Hagborg i torsdags och diskuterade de idéer utbildningsutskottet har haft om att ansöka om pengar för att arbeta med studieteknik och pedagogisk utbildning av amanuenser. Han lät positiv och jag tänkte skicka ett utkast på projektplaner till honom under veckan. De kommer gå ut på remiss till er först. För att få tag på KrUUt pengar är det önskvärt att driva projekt mellan flera vetenskapsområden. Jag har kontaktat Pharmis som är intresserade, men vi har inte diskuterat hur eller på vilket sätt de skulle kunna delta.

Pedagogisk karriärstege

Pedagogisk karriärstege är något som UTN har drivit så länge som jag har varit engagerad. Tanken är att lärare som är engagerade och skickliga pedagogiskt också ska få en belöning för det. Både i form av högre lön och större ansvar. Tanken är att jämna ut balansen så att det ska bli mer attraktivt att engagera sig i undervisningen, och att universitet ska visa uppskattning för dem som väljer den vägen. Det handlar inte om en separat karriärstege, man ska alltid forska och undervisa på universitetet. I fredags var jag på möte om hur läraranställningar ska se ut när regeringen har ändrat i högskoleförordningen. Där togs stegen upp och alla var eniga om att det är en bra sak. Troligtvis kommer det finnas centrala riktlinjer men att mycket av makten ligger på fakultetsnivå. På Teknat finns ett utarbetat förslag som jag hoppas ska kunna implementeras så fort arbetet med hur läraranställningarna i framtiden ska se ut

Nästa vecka kommer UTN:s pedagogiska pris offentligöras. Spänningen är olidlig ;)