Det våras för FUM

FUM har ett nytt presidie och står som alltid inför en spännande vår. Nu närmast i mars kommer en diskussion om UTN:s ekonomi. I april ska en ny styrelse och ett nytt presidie väljas. I maj ska en av de största förändringarna någonsin av UTN:s åsiktsdokument debatteras. Dessutom har det då blivit dags att lägga den långsiktiga planeringen för hur UTN ska agera för att bli kår 2013.

Arbetet i FUM kan föras på olika sätt. FUM kan vara den församling som litar på veteranerna, som blir imponerad av styrelsens beslutsunderlag och propositioner och som p.g.a. ett informationsundertag har svårt att säga nej eller komma med egna förslag. - Eller så kan FUM arbeta mer aktivt. Kräva att frågor lyfts och presenteras på förhand, be om information och planera i förväg. Framförallt kan FUM lyfta självförtroendet och ta till sig det visionära och strategiska uppdraget, FUM är mycket mer än stadgeändringar.

Det är svårt att som vanlig student med inluppar, tentor och CSN-strul konkurera med styrelsens eller ämbetsmännens kunskap, eller med deras engagemang. De jobbar heltid eller har veckovisa möten, de har coola blåa tröjor och modet att äta sin lunch på Uthgårds övervåning. Något de inte har är rösträtt i strategiska och visionära frågor. Det har dock FUM:s ledamöter. Det är fullmäktige som bestämmer vad UTN ska vara, vad UTN ska bli.

Det är fullmäktige som bestämmer vad den där tätt viskande klumpen i hörnet* egentligen ska göra.

I frågan vad UTN ska göra spelar erfarenheter av vad UTN för närvarande gör väldigt liten roll. Speciellt med tanke på att nästan alla som gör någonting byts ut inför varje gång det ska göras igen.

Det är vår förhoppning och vår ambition i FUM-presidiet att förutsättningarna ska finnas för att låta årets FUM-ledamöter vara nyfikna, ifrågasättande, rationella och fyllda av självförtroende gällande deras roll i UTN. Arbetet med detta är påbörjat:

Jag skriver denna artikel, och tänker fortsätta skriva artiklar inför varje FUM med information och tankar inför vad som står på dagordningen. Jag planerar en eller ett par workshops för att skapa ett forum för att diskutera UTN:s framtid och organisation i en mer avslappnad atmosfär än ett formellt möte. Jag har också mer, än så länge difusa, tankar kring mötesformen i syfte att öka engagemanget och aktiviteten.

Jag hoppas att du tycker det här låter lite spännande, jag hoppas att vi syns under våren.

 

Väl mött!

/ Erik Bengtsson, UTN:s talman

 

PS. Vi i presidiet söker kollegor i form av vice talman och vice sekreterare. Är du lite intresserad av möten och organisation, eller bara av visioner och människor. Eller om du satsar på karriär inom UTN så får du jättegärna kontakta mig på talman [at] utn.se så berättar jag mer. D.S

* Styrelsen och kontorets ämbetsmän sitter ofta med som gäster på fullmäktige. Då ofta i en tät viskande klump längst fram på åhörarsidan.