Microvågsugnssituationen på Ångström

Efter att ett av Ångströms tre lunchrum försvunnit för att ge plats åt den enorma serverhallen Uppmax har situationen vid lunchtid förvärrats drastiskt på Ångström. Men var lugna! En lösning är på gång.

Många studenter har märkt att det saknas ett lunchrum på Ångström. Det rum med ca 10 ugnar som låg i källaren på hus två på Ångström har försvunnit. Till följd har köerna vid de återstående microvågsugnarna blivit avsevärt längre. Flera har hört av sig till mig med samma problem. Mitt tips till er alla är: var lugna!

Efter ett möte med Bengt som är intendent på Ångström och ITC så är jag övertygad om att det kommer att bli en mycket bra lösning. Han har redan kommit med förslaget att i dem existerande lunchrummen fördubbla antalet ugnar. Detta resulterar i fler ugnar än det fanns från början.

Ett stort problem som intendeturområdet nu brottas med är att Ångström är fullpackat. Det finns inte tomma lokaler, ens till den ständigt växande verksamheten. Förslag på utbyggnation cirkulerar i olika grupper men inga konkreta beslut har tagits.  

När blir då dem nya ugnarna verklighet? Det är svårt att säga då vi inte får bygga hur som helst. Beslut fattas på andra platser än på Ångström. Men vad jag vet är att det är högt prioriterat och kommer att pushas från inte bara studenthåll.