UTN:s pedagogiska pris tilldelas Magnus Jacobsson

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs pedagogiska pris har tilldelats Magnus Jacobsson, biträdande lektor på Matematiska institutionen. Han tilldelas priset bland annat för sin unika förmåga att skapa kontakt med studenterna i föreläsningssalen.

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs pedagogiska pris delas ut till en person på TekNat fakulteten. Pristagaren ska ha visat såväl pedagogisk skicklighet som ett stort engagemang för studenterna. Förutom ära och berömmelse så får pristagaren två biljetter till naturvetarbalen som hålls i Uppsala slott.

Juryns motivering lyder:

Med ett engagemang utöver det vanliga har UTN:s pedagogiska pristagare tagit sig an undervisningen. Genom sitt tålamod och sin pedagogiska målmedvetenhet har han lyckats skapa minnesvärda föreläsningar där han på ett lätt och lekfullt sätt har guidat studenterna genom matematikens värld. Hans skicklighet att vrida på resonemang och förklara samma företeelse på olika sätt har varit mycket uppskattat bland studenterna liksom förmågan att skapa en konstruktiv dialog i föreläsningssalen. Hans ambitioner att utveckla undervisningen på den Matematiska institutionen är också en bidragande orsak till att UTN:s pedagogiska pris tilldelas Magnus Jacobsson.

Priset har delats ut 6 gånger sedan UTN bildades 2002. Tidigare pristagare är Joachim Parrow (datalogi), Ulf Jansson (oorganisk kemi), Helena Danielsson, (biokemi) Monica Waldenbäck (analytisk kemi) samt Daniel Domert (teoretisk fysik).

Här kan du läsa mer om UTN:s pedagogiska pris.