Utbs veckobrev v10

UTNs utbildningsansvarig skickar ett infomail till utbildningsutskottet varje vecka. Denna veckas mail handlar om tekniska och naturvetenskapliga utbildningsnämnderna, akademiska senaten och UTN:s marsmiddag

Hej igen, här kommer infomailet för vecka 10. Kort och kärnfullt

Akademiska senaten

Akademiska senaten är en grupp på 20 lärare och 20 studenter som fungerar som rektorns bollplank. Han kastar ut en idé för att se lite vad som kommer tillbaka. I veckan var jag på internat med akademiska senaten och vi diskuterade bland annat forskningsfinansiering och doktorandernas undervisningssituation. Framförallt är akademiska senaten ett bra forum för att utbyta idéer och träffa personer under lite mer informella omständigheter. Tyvärr gjorde det att jag missad tekniska utbildningsnämnden i måndags, men jag vet att det gjordes ett bra jobb utan mig.

TUN och NUN

Teknisk- och naturvetenskapliga utbildningsnämnderna hade möte i veckan. På TUN tog man bland annat beslut om åtgärdsplanen för kvalitetsarbetet inom TUN 2011. Gemensamma delar av utbildningsplanerna klubbades också och marknadsföringsstrategin inför de kommande åren diskuterades. I NUN diskuterades också marknadsföringsstrategin, tillsammans med en stor mängd nya kursplaner.

Marsmiddag

I går (lördag) var det dags för UTN:s första marsmiddag. Till middagen kom blandat UTN folk samt trevliga personer från Uppsala studentkår och farmacevtiska studentkåren. Tillsammans var vi ca 30 sittande som hade en väldigt trevlig sittning. Blir det fler sådana middagar i framtiden kan jag varmt rekommendera alla som kan delta.