Grattis UTN:s nya förtjänstmedaljörer

Ett stort grattis till Per Wahlund, Björn Victor, Gustav Annebäck och Ulrika Bohlin! Och tack för allt ni gjort för UTN och studenterna på Teknat-fakulteten.

UTN har en förtjänstemedalj som delas ut till de som ”gjort extraordinära insatser som gynnat UTN som organisation, UTN:s medlemmar, engagemanget inom UTN, Uthgård, studenterna vid Uppsala universitets teknisk- naturvetenskapliga fakultet eller stärkandet av Uppsalas utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap.

UTN:s styrelse har valt att nominera:

Ulrika Bohlin

Ulrika har gjort det mest man kan göra inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Hon har tagit plats i UTN:s styrelse tre år i rad, den senaste gången som ordförande för hela organisationen, hon har suttit som chefredaktör för Techna, varit hjälprecce, huvudansvarig för teknolog- och datavetarmottagningen, Examenscermonimäster, varit en del av Forsränningskommittén och även arbetat aktivt med studiebevakning i bland annat tekniska utbildningsnämnden. För att nämna ett par av de saker hon åstakommit, som chefredaktör lyckades hon ända vända en negativ trend i antalet engagerade inom redaktionen och som ordförande genomförde hon en utredning gällande kårstatus och sökte också den samma. Ulrika har arbetat hårt för att förbättra UTN:s organisation på alla nivåer och i alla grupper. Hennes sammanlagda bidrag till UTN och ständigt brinnande engagemang är väl värt en förtjänstmedalj.

 

Per Wahlund

Med ett ständigt brinnande engagemang och intresse för studenterna och studentlivet, så väl i som utanför föreläsningssalen, har denna person knutit ett starkt band till många av fakultetens studenter. Personen i fråga har även på olika sätt, och vid många tillfällen, visat sitt stöd för UTN som organisation. Detta gör honom till en inspirationskälla, inte bara dem som hänger sig åt siffror och beräkningar, utan för alla studenter på fakulteten.


Även när det blåser snålt och nederbörden är tung, kan man räkna med att mötas av en värmande blick och en regnrock av äldre snitt. Ty hans förråd av regnkläder är minst lika stort som hans hjärta. 

UTN:s styrelse har även valt att vidarenominera:

Gustav Annebäck https://www.utn.se/sites/default/files/document/Nomineringstext%20Gustav%20Anneb%C3%A4ck.pdf

samt

Björn Victor https://www.utn.se/sites/default/files/document/bv_fortjanst.pdf