UTN:s framtid

Varje vår ägnar UTN sig åt lite visionerande och långsiktig planering. Hur ska kåren se ut om tre till fem år? Ska vi vara riktig kår? Det handlar om revision av den strategiska verksamhetsplanen, något som kanske låter lite träigt men nog är det mest spännande som finns. Alla är välkomna!

UTN:s långsiktiga mål ställs upp av den strategiska verksamhetsplanen (SVP:n), ett dokument som antas av FUM varje vår. I planen ställs visioner och mål upp som rör sig på lite längre sikt. Tidigare har man kunnat läsa om UTN:s ambitioner i kår-/sektionsfrågan, om det som nu är på G i form av Uppstuk m.m.

SVP:n sammanställs av en grupp som passande nog heter SVP-gruppen. Talman är sammankallande och ordförande för gruppen och som sådan har jag anammat ett ganska ambitiöst arbetsschema:

  • Måndag 28:e mars, 17-19 Tema: långsiktig vision
  • Torsdag 31:a mars, 12-13 : Visionslunch (fri diskussion över lunch)
  • Onsdag 6:e april, 17-19 Tema: kortsiktig vision
  • Torsdag 7:e april, 12-14 : Visionslunch (fri diskussion över lunch)
  • Tisdag 12:e april, 17-19 Tema: ramverk och formulering
  • Lördag/Söndag 16-17:e april, arbetshelg efter behov
  • Måndag 18:e april – motionsstopp för maj-FUM (då förslaget ska upp för beslut)

Visionsluncherna är på Uthgård, kvällsmötena planeras hållas i P2215, eller något angränsande klassrum.

För att vara med finns inget krav på att ha varit på tidigare tillfällen, eller att delta vid kommande tillfällen. Alla medlemmar i UTN är välkomna, titta speciellt förbi på visionsluncherna och prata med de som är lite mer insatta om just dina tankar och funderingar.

Väl mött!