Att förebygga fusk och plagiat

Hur skulle man kunna förebygga fusk och plagiat inom universitetet? Följande workshop utgår från studenternas perspektiv och uppfattningar vad det gäller fusk. Din medverkan behövs!

Var med och delta i diskussioner om hur man ska kunna förebygga fusk och plagiat. Studentsynpunkter är väldigt viktigt eftersom man då lättare kan förstå uppkomsterna till just fusk och plagiering. 

Du kan läsa mer om workshopen här.

Är du intresserad av att delta? Anmäl ditt intresse till Monica Pagnell (monica.pagnell [at] uadm.uu.se) och till Anders Berglund (anders.berglund [at] it.uu.se). Workshopen kommer äga rum nu på fredag, mellan 9.15-12.00, på Blåsenhus.