Utbs veckobrev v16

Denna vecka om pedagogisk utveckling och valen av nya viktiga personer inom Uppsala uniersitet

Hej och hoppas att alla har haft en trevlig påsk. Här kommer ett veckobrev för vecka 16

Internat med TUR

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd (TUR) har varit på internat för att diskutera den hur gruppen ska arbeta för att få bäst genomslag bland både lärare och studenter fram tills 2012 då mandatperioden löper ut. Förutom interna diskussioner om hur gruppen och arbetet skulle kunna fungera bättre hade vi intressanta diskussioner om kvalité och pedagogik inom TekNat.

Rektorsvalet

Universitetet ska välja en ny rektor och nu har valprocessen kommit igång på allvar. Det som händer just nu är att massa olika namn samlas in på både tänkbara och otänkbara kandidater. Om någon av er har en idé på en person som skulle vara bra som rektor på Uppsala universitet så ska ni kontakta mig. Den här processen pågår fram till i mitten av maj då valberedningen börjar gallra bland kandidaterna. Tillslut ska det bli 3-5 officiella kandidater till posten som kommer bli intervjuade av både valberedningen och en så kallad hörandeförsamling bestående av studenter och lärare. I oktober hoppas man ha ett namn på den nya rektorn

Valet till fakultetsledningen på TekNat

Före rektorn ska väljas ska en ny fakultetsledning väljas för TekNat. I den här processen får inte vi studenter eller doktorander vara med att påverka direkt. Däremot så skulle vi kunna påverka valberedningen genom att rekommendera dem namn på bra presoner. Framförallt till posterna som N och T, det vill säga de som leder arbetet med TekNat:s utbildningar i våra två utbildningsnämnder, skulle vi kunna påverka. Har ni personer som ni tror skulle göra ett bra arbete så är det bara att kontakta mig

Forsfestivalen har startat!

Det gör att det flera av oss kontorister kanske är mindre på kontoret än vanlig den kommande veckan eftersom vi hjälper till med olika saker på festivalområdet eller bygger på UTN flotten. Alla som har lite tid över borde komma till området och spela sumofotboll, äta sockervadd eller klättra på drickabackar. Som vanligt så kan man köpa mat, efterrätt, öl och läsk på området som i år är vid engelska parken om någon missat det. Hoppas vi ses där!