Vem representerar TekNat-studenterna?

41 röster räckte för att få ett mandat i Uppsala studentkårs fullmäktige och 335 röster räckte för att bli det klart största partiet. Många av utbildningsprogrammen inom teknik och naturvetenskap har fler studenter än så. Trots goda möjligheter att engagera sig och påverka Uppsala studentkår var det få TekNat-studenter som ställde upp i valet, ännu färre som valdes in. Mot denna bakgrund är det inte konstigt att Uppsala teknolog- och naturvetarkår arbetar för att företräda studenterna inom teknik och naturvetenskap formellt, istället för dagens situation som skuggkår.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, är trots namnet inte en formell kår utan en ideell förening för studenter som läser teknik eller naturvetenskap i Uppsala. Trots att UTN saknar formell kårstatus är verksamheten fokuserad på att förbättra situationen för studenter såväl i utbildningsfrågor som vid sidan av studierna.

Formellt sett representeras teknologer och naturvetare av Uppsala studentkår, som nyligen valde fullmäktige för kommande verksamhetsår. Endast tre av de 41 valda ledamöterna läser sina utbildningsprogram på TekNat, ett av Uppsala universitets tre vetenskapsområden. Vi anser att det visar på hur svag förankring den formella kåren har bland studenter inom teknik och naturvetenskap.

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci har representation i universitetsledningen i och med Farmacevtiska studentkåren, samtidigt som Uppsala studentkår alltid haft en tydlig prägel av personer från det humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Att TekNat-perspektivet sällan kommer upp i dessa sammanhang är naturligt men ändå väldigt olyckligt.

Idag driver UTN de frågor som rör naturvetare och teknologer, frågor som ofta lämnas orörda av Uppsala studentkårs ledning. Från centralt håll har kravet på tio timmars lärarledd tid har alltid drivits hårdare än minskad samläsning och åsikter om grundutbildningsanslag har alltid haft en tydlig HumSam-prägel.

Ett förslag för att åtgärda problemet har varit att låta UTN bli en av sju sektioner inom Uppsala studentkår. Vi har svårt att se hur det skulle gynna inflytandet, då UTN och Uppsala studentkår redan idag har täta kontakter och samarbeten på många områden. Snarare är vi oroliga för att det inflytandet som TekNat-studenterna har idag genom UTN skulle försvagas. Skulle UTN fortfarande bli inbjudna till högskoleverket för olika möten eller skulle UTN få agera remissinstans till regeringen om UTN blev en av Uppsala studentkårs sju sektioner?

UTN är idag en helt fristående organisation som har ett gott samarbete med Uppsala studentkår inom studiebevakning för TekNat-studenterna. Vi hoppas att det samarbetet får fortsätta då vi tror att det är bäst för TekNat-studenterna för tillfället. Trots ett relativt fungerande samarbete så arbetar UTN idag med ambitionen att i framtiden kunna företräda TekNat-studenterna som formell kår. Samtliga i UTN:s styrelse för kommande verksamhetsår förespråkade att UTN bör arbeta mot en formell kårstatus inför valet av styrelse, det ger en tydlig indikation på att UTN:s medlemmar vill att UTN ska arbeta i den riktningen.

Tanken på UTN som formell kår börjar bli mer och mer naturlig. Innan valet gjorde UTN intervjuer med de partier som ställde upp i valet till Uppsala studentkårs fullmäktige. Enligt dessa var endast Vänsterns studentförbund negativa till UTN som formell kår, de övriga partierna verkar i grunden vara positiva om det är vad TekNat-studenterna själva vill. I samma intervjuer menade samtliga partier att UTN var en viktig struktur att utgå ifrån om TekNat skulle bli en av Uppsala studentkårs sektioner. Någon diskussion angående sektionalisering har dock inte förts under läsåret 2010/2011.

Inför kommande läsår ser UTN fram emot ännu ett år av gott samarbete. Vi hoppas kunna fortsätta i den positiva anda som präglat det föregående året och att samarbetet med Uppsala studentkår kring studiebevakningen kvarstår. Oavsett om UTN är en formell kår eller inte är ett samarbete självklart med alla som vill göra situationen bättre för studenter vid Uppsala universitet så väl som runt om i Sverige.

 

Andréa Pålsson, Ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Mail: ordf [at] utn.se>ordf [at] utn.se

Telefon: 018-57 25 21

Jonna Holmgren, Vice ordförande Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Mail: vordf [at] utn.se>vordf [at] utn.se

Telefon: 018-57 25 22