Antalet antagna internationella studenter halveras