Välkommen Ulf!

UTN välkomnar Ulf Danielsson som ny vicerektor på Teknat. Beslutet togs idag och UTN är väldigt nöjda med resultatet.

Rektor har valt Ulf Danielsson från Inst. för Fysik och Astronomi till vicerektor på Teknatfakulteten.  

[[wysiwyg_imageupload:38:]]Ulf började sin fysikutbildning i Uppsala och förutom fallenhet för sitt ämne visade han stort engagemang för studentföreningar och arrangemang. Ulf var med och startade Fysikernas Kamratförening (eller FysKam). Han var även med och arrangerade den första Naturvetarbalen.

Det passade då extra bra att vi på årets 25 årsjubileum av Naturvetarbalen installerade Ulf som UTNs inspektor. Ulf är ett fantastiskt stöd för UTNs ledning och delar gärna med sig av erfarenhet och råd.

Vi ser fram emot att under de kommande åren få jobba tillsammans med Ulf och den nya fakultetsledningen för att göra Teknat till Sveriges ledande utbildningsplats inom teknik och naturvetenskap.