Vårens sista fakultetsnämnd

Årets sista fakultetsnämnd sker just nu. Det är många viktiga punkter som kommer att diskutteras idag. Framför allt den arbetsordningen för en kommande fakultetsledningen.

Jag (Viktor), Martin och Andréa tillsammans med Ulrika (ordförande emerita) representerar grundutbildningen på vår sista fakultetsnämnd. Men det är ju inte bara vi som byts ut. Just nu är man i slutskedet av valprocessen för den nya ledningen på fakulteten med tillhörande fakultetsnämnd. Vi väntar spänt på att i dagarna få höra vilka personer som kommer att styra vår fakultet de kommande tre åren. Vi kanske har en ny vicerektor (högsta hönset) med ställföreträdare redan idag.

Några saker som tas upp på dagens möte.

  • Slutrapportering från Studentservicegruppen
  • Arbetsordningen för nästa fakultetsnämnd
  • Redovisning av genusutvärderingen av TD-mottagningen 2008
  • Marknadsföringsstrategi
  • Inför kommande Verksamhestsplan (2012)

Det blir en lång dag med många diskussioner men det är kul att sitta och bestämma.