CSN – betalar tillbaka!

Har du drabbats av CSN:s återbetalningskrav? Nu har CSN gjort det möjligt för drabbade studenter att få tillbaka sina pengar. Men bara om du läser vissa utbildningar.

Det har varit mycket rabalder om CSN:s skärpta kontroller för studiestöd under föregående läsår. Det hela grundade sig i att Uppsala universitet och CSN definierade heltidsstudier på olika sätt.

Universitetet ansåg att en person som tar 30 hp per termin är en heltidsstudent, vilket rimmar bra med högskoleförordningen. Men när CSN började jaga fuskare under höstterminen följde de regeringens hårdare definition; att heltidsstudier dessutom måste pågå 20 veckor per termin.

De flesta utbildningar på TekNat-fakulteten har en utbildningsplan där höstterminens kurser examineras innan årskiftet, vilket rimmade illa med CSN. Terminen blev kortare än 20 veckor och studenter på universitetet fick kravbrev hemskickade till sig.

Nu verkar problemet vara löst för studenter på andra högskolor i Sverige. CSN har lagt till undantag i sina föreskrifter gällande studiemedel och lagt upp instuktioner för hur du som drabbats av felaktiga återkrav kan göra för att få tillbaka dina pengar.

Undantaget gäller dock bara studenter på följande utbildningar vid Uppsala universitet:

  • Lärarprogrammet
  • Kandidatprogrammet i matematik
  • Masterprogrammet i matematik

För att få tillbaka pengar måste du även uppfylla följande:

  • Du har fått återkravet för att du har studerat under kortare tid än 40 veckor under ett normalt läsår.
  • Du har läst minst 60 högskolepoäng och studerat under minst 36 veckor under ett normalt läsår.
  • Ditt återkrav gäller för studier efter den 1 juli 2008.

Passar du in på ovanstående kan du ompröva CSN:s beslut. Instruktioner för att göra det finner du här.

CSN-rabaldret slutar knappast med detta. Genom taffliga och tokiga lösningar drabbas fortfarande många studenter. De som inte omfattas av undantaget står fortfarande med svarta hål i plånboken.

UTN anser att enskilda studenter inte ska drabbas för att regeringen struntar i att lyssna på remissinstanser för att styra våra lärosäten. Vårt arbete med att belysa fortsätter även det kommande läsåret.

Har du frågor eller funderingar rörande CSN kan du kontakta mig.